Regulamin konkursu na Facebooku - Zgarnij Tort za 1 zł

Postanowienia ogólne

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

REKLAMACJE

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Ochrona Danych osobowych

Postanowienia końcowe.

Do góry